Bygningen  
Hustype  
Byggeår  
Det er ikke viktig at du vet nøyaktig byggeår. Om du er usikker velger du et årstall i det intervallet du tror bygningen er oppført.
Hvor godt isolert er byggningen  
Ca. boligareal (m2)
Boligareal (BOA) er innvendig bruksareal unntatt bodarealet. Arealet måles opp innvendig, og man tar ikke med kott, boder, garasje, terrasser, balkonger, altaner og verandaer.
Antall bebodde etasjer  
Hoved oppvarmingskilde  
Type klima  
Strømforbruk per år (kw/t)
Om du ikke kjenner til strømforbruket, trenger du ikke fylle ut feltet.
Energiforbruk ut over strøm (f. eks olje, ved, pellets). Type og antall kubikkmeter per år.
Om du ikke bruker annen energi enn strøm, trenger du ikke fylle ut feltet. Fyll heller ikke ut feltet om du ikke vet hvor mange kubikkmeter som brukes per år.
Hvilken type (-r) pumpe ønskes tilbud på?
Luft/luft
En luft/luft-varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir den inne i boligen ved hjelp av en vifte som sprer varm luft. Det kan enkelt forklares med at den fungerer som et omvendt kjøleskap.
Luft/vann
Henter energi fra uteluft og gjør denne om til vannbåren varme.
Usikker/trenger veiledning
Ønskes tilbud om finansiering Ja   Nei  
Når passer det best med befaring Dagtid   Kveldstid   Dag og kveld
Eventuelt annen informasjon som er relevant for forespørselen
 
Navn
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon (1)
Telefon (2)
E-post